Predigten

Pas­tor Got­tes­diens­te
Buch Rei­he
Start­da­tum End­da­tum
Stich­wor­te
Sor­tie­ren nach Rich­tung
 
4. Sonn­tag nach Epi­pha­ni­as
1. Johan­nes 4:7–16 (Rei­he: Neu­es Tes­ta­ment).
Adobe Acrobat
Pre­digt gehal­ten von: Pfar­rer Albrecht Hoff­mann am: 3. Febru­ar 2019 (Sonn­tags­got­tes­dienst).
3. Sonn­tag nach Epi­pha­ni­as
Johan­nes 4:14–26 (Rei­he: Neu­es Tes­ta­ment).
Adobe Acrobat
Pre­digt gehal­ten von: Pfar­rer Andre­as Heyn am: 27. Janu­ar 2019 (Sonn­tags­got­tes­dienst).