Predigten

Pas­tor Got­tes­diens­te
Buch Rei­he
Start­da­tum End­da­tum
Stich­wor­te
Sor­tie­ren nach Rich­tung
 
8. Sonn­tag nach Tri­ni­ta­tis 2018
Jako­bus 2:14–24 (Rei­he: Neu­es Tes­ta­ment).
Pre­digt gehal­ten von: Pfar­rer Micha­el Herbst am: 22. Juli 2018 (Sonn­tags­got­tes­dienst).