Predigten

Pas­tor Got­tes­diens­te
Buch Rei­he
Start­da­tum End­da­tum
Stich­wor­te
Sor­tie­ren nach Rich­tung
 
9. Sonn­tag nach Tri­ni­ta­tis 2018
Lukas 7:36–50 (Rei­he: Neu­es Tes­ta­ment).
Pre­digt gehal­ten von: Pfar­rer Rolf Bor­szik am: 29. Juli 2018 (Sonn­tags­got­tes­dienst).