Predigten

Pas­tor Got­tes­diens­te
Buch Rei­he
Start­da­tum End­da­tum
Stich­wor­te
Sor­tie­ren nach Rich­tung
 
22. Sonn­tag nach Tri­ni­ta­tis 2016
Ephe­ser 6:10–17 (Rei­he: Neu­es Tes­ta­ment).
Pre­digt gehal­ten von: Pfar­rer Jonas Schrö­ter am: 23. Okto­ber 2016 (Sonn­tags­got­tes­dienst).