Predigten

Pas­tor Got­tes­diens­te
Buch Rei­he
Start­da­tum End­da­tum
Stich­wor­te
Sor­tie­ren nach Rich­tung
 
1. Sonn­tag nach Epi­pha­ni­as 2020
Matthaeus 2:1–12 (Rei­he: Neu­es Tes­ta­ment).
 file
Pre­digt gehal­ten von: Pfar­rer Jonas Schrö­ter am: 12. Janu­ar 2020 (Sonn­tags­got­tes­dienst).
Esto­mihi 2015
Matthaeus 13:1–9 (Rei­he: Neu­es Tes­ta­ment).
Pre­digt gehal­ten von: Pfar­rer Jonas Schrö­ter am: 15. Febru­ar 2015 (Sonn­tags­got­tes­dienst).